Hallo energiewereld en Groningen

Welkom bij dit nieuwe initiatief om zeewiergas een volwaardige plek te geven in ons energievraagstuk. Door het biogas te winnen uit zeewier belasten we ons milieu minimaal.

Als we de zeewiervelden tussen de windmolens in zee leggen, en extra windmolens positioneren, met tussen alle molens zeewier gasvelden, kunnen we meer dan een kwart van onze gasbehoefte voldoen.

En de groningse gasvelden kunnen gelijk aan het opzetten van de zeewiervelden teruggeschroefd worden. Een ideaal scenario, waarvoor Nederland de handen in een moet slaan vinden wij!